Passend onderwijs

Passend onderwijs voor ieder kind

Kinderen mogen in Nederland naar de basisschool als ze 4 jaar oud zijn. Als kinderen 5 jaar worden, moeten ze naar school. Dan zijn ze leerplichtig. 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs.

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. 
Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. En soms onderwijs op een andere, speciale school in de regio. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so).

Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zijn woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. 

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs. 

Wat betekent hulp en ondersteuning op school? 

Elke school geeft hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Dat noem je de basisondersteuning. Wat de school precies voor basisondersteuning geeft, staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Als je kind méér hulp nodig heeft, noem je dat extra ondersteuning. Dit staat ook in het SOP. Soms regelt het samenwerkingsverband die extra ondersteuning. 

Het samenwerkingsverband

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal basis onderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband. 

In Rozenburg is dit Onderwijscollectief VPR:

Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg
Gemeenlandsedijk Noord 26i, 3216 AG Abbenbroek

tel. 0181-760900
http://www.onderwijscollectiefvpr.nl/