Schoolgids

Ieder schooljaar vinden op school allerlei ontwikkelingen plaats, die moeten worden gecommuniceerd naar de ouders/ verzorgers van onze leerlingen.

De schoolgids is hierbij een belangrijke informatiebron. Deze schoolgids bevat dan ook de jaarlijkse actuele informatie.