Burgerschap

De identiteit van BOOR-scholen en wereldburgerschap

Het is van belang om in gesprek te gaan met elkaar, ouders en leerlingen vanuit oprechte nieuwsgierigheid naar de identiteit van de ander (dialoog aangaan).
Zonder oordeel en zonder eigen ideeën elkaars standpunten leren kennen. Het is van belang dat alle BOOR medewerkers, leerlingen en hun ouders een actieve houding ontwikkelen ten aanzien van de diversiteit die onze school kent.

Dit betekent in de praktijk:
- Om vanuit een open, vragende en kritische houding na te denken;
- Te luisteren naar elkaar;
- Zich verplaatsen in de ander;
- Onbevooroordeeld te zijn over verschillende levensbeschouwelijke stromingen.

Leerlingen nemen (internationale) actuele maatschappelijke thema’s de klas in. Het is goed om hierover met leerlingen in gesprek te gaan, zodat opvattingen en denkbeelden met elkaar gedeeld en geconfronteerd worden. Dit kan leiden tot meer begrip voor elkaar. Ook leren leerlingen dat het normaal is om in dialoog te gaan met elkaar.

• Democratische houding: een democratische samenleving is een voorwaarde voor zelfontplooiing. De school en de klas is oefenplaats voor democratie, waarbij leerlingen leren hoe ze actief mee kunnen doen in een democratische cultuur. Het is belangrijk dat leerlingen leren elkaars standpunten te respecteren. Zo ontwikkelen ze een democratische houding.
Het is leerzaam om een gemeenschap te ontwikkelen waarin klassenbeslissingen gezamenlijk gemaakt kunnen worden.

• Rechtvaardige samenleving: iedereen verdient evenveel kansen in de samenleving. Het is de missie van stichting BOOR om maximale kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving.

• Conflicten los je op met lef en liefde: er is lef voor nodig om tussen ruziënde mensen in te gaan staan, of over je eigen woede heen te stappen, om de liefde voor anderen te laten prevaleren en een conflict op te lossen.

Burgerschap op obs De Phoenix

Naast de Leerlingenraad, het Kunstkabinet en wereldoriëntatienBlink Wereld. Op De Phoenix is er ook een expliciet programma burgerschap in ons lesprogramma verweven via het programma 1+1=3 (RVV)  Om een idee te krijgen van het aanbod, hebben wij hieronder een greep uit de lesdoelen beschreven staan van groep 1/2, groep 4 en groep 8.  

Groep 1/2:


Democratie
Ik kan vertellen wie de baas is.

Identiteit
Ik kan vertellen waarom het fijn is om vrienden te hebben.

Participatie
Ik kan vertellen hoe ik mijn huisdier moet verzorgen.

Milieu
Ik kan uitleggen waarom afval scheiden belangrijk is.

Groep 4

Democratie
Ik kan vertellen hoe de troonopvolging van het koningshuis werkt.

Identiteit
Ik kan kenmerken van een goede vriendschap benoemen.

Participatie
Ik kan de verschillende tussen blind en slechtziendheid aangeven.

Milieu
Ik kan vertellen wat er gebeurt met gft afval en restafval nadat het in de
prullenmand is gegooid.

Groep 8

Democratie
Ik kan vertellen wat de Europese Unie doet.
Ik kan vertellen wat de waarde van de Verenigde Naties is.

Identiteit
Ik kan het verschil tussen discriminatie en racisme uitleggen. Iedereen heeft in NL dezelfde rechten ongeacht je geloof, overtuiging of afkomst.

Participatie
Ik kan over 5 belangrijke activisten vertellen waar ze voor staan.

Milieu
Ik kan verklaren wat CO2 uitstoot en broeikasgassen voor effect op het klimaat hebben.

'Een ruime blik verruimt het denken' (Loesje)
Juf of meester zijn
"Je kunt een leerling vandaag iets leren, maar als je zijn NIEUWSGIERIGHEID' kunt prikkelen zal hij zijn hele leven BLIJVEN LEREN' (vert.Clay P. Bedford))