Leerlingenraad

 

Wat is de leerlingenraad?

Een leerlingenraad (LR) is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.  De leerlingen komen uit de groepen 6 tot en met 8. De Leerlingenraad wordt begeleid door juf Suzanne. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
 

Wie zitten er in de leerlingenraad?
Voorbeeld van afbeelding

 

Leerjaar 6 - n.t.b.
Leerjaar 7 - Cataleya en Sarah
Leerjaar 8 - Miglé en Cataleya
 

Burgerschap

Scholen die werken met een leerlingenraad vinden het daarnaast een voordeel dat je werkt aan actief burgerschap. Een school die functioneert als een democratische leer- en leefgemeenschap geeft ook leerlingen inspraak. Door het meedenken en meebeslissen leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen.

De leerlingenraad zal ongeveer 6 keer per jaar samenkomen onder schooltijd en over (o.a.) volgende onderwerpen vergaderen:
- Organiseren van activiteiten, bijv. spelpauze;
- Advies geven aan school over o.a. regels, speelplaats,            kwaliteitsvragenlijst, ideeënbus;
- Zelf onderwerpen inbrengen ;
- Klachten ;
- Mening geven;
- Creatieve ideeën delen met school;
- Het contact tussen schoolleiding, docenten en leerlingen versterken;
- de sfeer op school bespreken en verbeteren;
- De tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven     
   bespreken;
- Initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap,   
  bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten.       

 

 

Kwaliteiten van de leerlingen van de LR:

- Durven te spreken
- Met iedereen kunnen spreken
- Geduld hebben
- Betrouwbaar zijn
- Namens de groep kunnen spreken
- Betrokken en zorgzaam
- Inlevingsvermogen
- Creatief en innovatief kunnen denken
- Actief


Contact leerlingenraad

Juf Suzanne:   s.dezwaan@obs-dephoenix.nl