Ons onderwijsconcept

In ons onderwijs staat de individuele ontwikkeling van de leerlingen centraal. Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces. We helpen hen om hun individuele competenties te ontdekken en te ontplooien. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop we binnen het onderwijs differentiëren. In de vorm van coöperatieve werkvormen en samenwerking,  bijvoorbeeld bij het werken in thema’s en projecten. In de komende jaren gaan Wetenschap & Techniek een steeds meer belangrijk component worden in ons aanbod. Daardoor kunnen we voor alle leerlingen een balans zoeken van denken en doen. De ‘denkers’ leren van de ‘doeners’ en andersom.
Wij maken bewust de keuze om deze samenwerking te stimuleren in plaats van deze kinderen van elkaar te scheiden.

De stroomkring: '..als ik het rondje dichtmaak, gaat het lampje branden!'
leerling 1/2